ناز فرانسوی (دلوسپرما)

USDA Zone : 6 - 10

سرعت  رشد : سریع

نیاز نوری : آفتاب کامل

نیاز آبی : پایین

مقاومت به خشکی : دارد

خاک مناسب : انواع مختلف خاک  به جز خاک رسی

0 ریال

لیست فروشندگان

 

نام و مشخصات

نام علمی : Delosperma cooperi
خانواده : Aizoaceae

مشخصات ظاهری

تیپ رویشی : گیاه دائمی
معیار زیبایی : گل و برگ
زمان ظهور زیبایی : گل : اواسط بهار تا اواخر تابستان - برگ : چهار فصل

اطلاعات ابعادی

سرعت رشد : سریع
ارتفاع : 8 تا 15 سانتیمتر
قطر تاج - گسترش : 30 تا 60 سانتیمتر

نیازهای گیاه

نیاز نوری : آفتاب کامل
نیاز آبی : پایین
خاک مناسب : انواع مختلف خاک به جز خاک رسی

میزان سازگاری

مقاومت به خشکی :
سایر مقاومت ها : خاک خشک، خاک های سنگلاخی کم عمق
min USDA Zone به سانتی گراد : 6 : از 23.3- تا 17.8-
Max USDA Zone به سانتی گراد : 10 : از 1.1- تا 4.4
آفات و بیماری ها : آفت و بیماری خاصی ندارد. شته ممکن است دیده شود.

سایر مشخصه ها

روش تکثیر : قلمه ساقه در بهار و تابستان و کاشت بذر
کاربرد در فضای سبز : کاشت در باغ صخره ای، باغچه های حاشیه، به عنوان گیاه پوششی

محصولات مرتبط

USDA Zone : 4 - 9 سرعت رشد : سریع نیاز نوری : آفتاب کامل یا سایه آفتاب نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک های حاصلخیز و مرطوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 3 - 10 سرعت رشد : کند نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک های حاصلخیز و مرطوب با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : سایه نیاز آبی : بالا مقاومت به خشکی : پایین خاک مناسب :خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 8 سرعت  رشد : کند نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های حاصلخیز با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 3 - 9 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های حاصلخیز با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 3 - 7 سرعت رشد : کند نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 8 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 2 - 11 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : پایین مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 8 نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : پایین مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : پایین مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

سرعت رشد : سریع نیاز نوری :  آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

بالا