پاپیتال (عشقه)

USDA Zone : 4 - 9

سرعت  رشد : متوسط

نیاز نوری : سایه

نیاز آبی : بالا

مقاومت به خشکی : پایین

خاک مناسب :خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال

لیست فروشندگان

 

نام و مشخصات

نام علمی : Hedera helix
خانواده : Araliaceae

مشخصات ظاهری

تیپ رویشی : گیاه بالارونده چوبی
وضعیت خزان : همیشه سبز
معیار زیبایی : شاخساره
زمان ظهور زیبایی : چهار فصل
قابلیت هرس :

اطلاعات ابعادی

سرعت رشد : متوسط
ارتفاع : 6 تا 24 متر
قطر تاج - گسترش : 1 تا 15 متر

نیازهای گیاه

نیاز نوری : سایه
نیاز آبی : بالا
خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

میزان سازگاری

مقاومت به خشکی : پایین
مقاومت به شوری : پایین
min USDA Zone به سانتی گراد : 4 : از 34.4- تا 28.9-
Max USDA Zone به سانتی گراد : 9 : از 6.7- تا 1.1-

سایر مشخصه ها

روش تکثیر : قلمه نیمه خشبی در تابستان
کاربرد در فضای سبز : به عنوان گیاه پوششی، برای پوشاندن دیوارها و نرده ها و ایجاد دیوار سبز

محصولات مرتبط

USDA Zone : 5 - 9 نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 5 - 9 نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

25,000 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 3 - 9 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب نیاز آبی : مت.سط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 8 - 10 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 7 - 9 سرعت  رشد : نسبتا سریع نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : پایین خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 5 - 8 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

بالا