پیچ برفی

USDA Zone : 5 - 9

نیاز نوری : آفتاب کامل

نیاز آبی : متوسط

خاک مناسب : خاک معمولی با زهکش خوب

0 ریال

لیست فروشندگان

 

نام و مشخصات

نام علمی : Fallopia japonica
خانواده : Polygonaceae

مشخصات ظاهری

تیپ رویشی : گیاه بالارونده
وضعیت خزان : خزان کننده
معیار زیبایی : گل
زمان ظهور زیبایی : اوایل تابستان تا اواسط پائیز
قابلیت هرس :

اطلاعات ابعادی

ارتفاع : 0.3 تا 0.6 متر
قطر تاج - گسترش : 0.3 تا 0.6 متر

نیازهای گیاه

نیاز نوری : آفتاب کامل
نیاز آبی : متوسط
خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

میزان سازگاری

min USDA Zone به سانتی گراد : 5 : از 28.9- تا 23.3-
Max USDA Zone به سانتی گراد : 9 : از 6.7- تا 1.1-

سایر مشخصه ها

روش تکثیر : قلمه سبز، قلمه خشبی
کاربرد در فضای سبز : دیوار سبز، جهت پوشاندن آرک ها و آلاچیق ها

محصولات مرتبط

USDA Zone : 5 - 9 نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : سایه نیاز آبی : بالا مقاومت به خشکی : پایین خاک مناسب :خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

25,000 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 3 - 9 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب نیاز آبی : مت.سط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 8 - 10 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 7 - 9 سرعت  رشد : نسبتا سریع نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : پایین خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 5 - 8 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

بالا