آجوگا (جعده)

USDA Zone : 3 - 10

سرعت رشد : کند

نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب

نیاز آبی : متوسط

خاک مناسب : خاک های حاصلخیز و مرطوب با زهکش خوب

0 ریال

لیست فروشندگان

 

نام و مشخصات

نام علمی : Ajuga reptans
خانواده : Lamiaceae

مشخصات ظاهری

تیپ رویشی : گیاه دائمی پوششی
وضعیت خزان : همیشه سبز
معیار زیبایی : گل و برگ
زمان ظهور زیبایی : اواسط بهار و زمستان

اطلاعات ابعادی

سرعت رشد : کند
ارتفاع : 15 تا 20 سانتیمتر
قطر تاج - گسترش : 15 تا 30 سانتیمتر

نیازهای گیاه

نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب
نیاز آبی : متوسط
خاک مناسب : خاک های حاصلخیز و مرطوب با زهکش خوب

میزان سازگاری

مقاومت به شوری :
min USDA Zone به سانتی گراد : 3 : از 40- تا 34.4-
Max USDA Zone به سانتی گراد : 10 : از 1.1- تا 4.4

سایر مشخصه ها

روش تکثیر : تقسیم ریزوم و کاشت استولون های ریشه دار شده
کاربرد در فضای سبز : گیاه پوششی

محصولات مرتبط

USDA Zone : 4 - 9 سرعت رشد : سریع نیاز نوری : آفتاب کامل یا سایه آفتاب نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک های حاصلخیز و مرطوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 8 سرعت  رشد : کند نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 3 - 7 سرعت رشد : کند نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 8 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 6 - 10 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : پایین مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : انواع مختلف خاک  به جز خاک رسی

0 ریال
مشاهده سریع

سرعت رشد : سریع نیاز نوری :  آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

بالا