آلاله خزنده

USDA Zone : 4 - 9

سرعت رشد : سریع

نیاز نوری : آفتاب کامل یا سایه آفتاب

نیاز آبی : متوسط

خاک مناسب : خاک های حاصلخیز و مرطوب

0 ریال

لیست فروشندگان

 

نام و مشخصات

نام علمی : Ranunculus repens
خانواده : Ranunculaceae

مشخصات ظاهری

تیپ رویشی : گیاه دائمی پوششی
وضعیت خزان : همیشه سبز
معیار زیبایی : گل
زمان ظهور زیبایی : اواخر بهار

اطلاعات ابعادی

سرعت رشد : سریع
ارتفاع : 20 تا 30 سانتیمتر
قطر تاج - گسترش : 60 تا 90 سانتیمتر

نیازهای گیاه

نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل
نیاز آبی : پایین
خاک مناسب : خاکهای حاصلخیز و مرطوب

میزان سازگاری

min USDA Zone به سانتی گراد : 4 : از 34.4- تا 28.9-
Max USDA Zone به سانتی گراد : 9 : از 6.7- تا 1.1-

سایر مشخصه ها

روش تکثیر : کاشت بذر، کاشت استولونهای ریشه دار شده و تقسیم بوته
کاربرد در فضای سبز : به عنوان گیاه پوششی

محصولات مرتبط

USDA Zone : 3 - 10 سرعت رشد : کند نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب نیاز آبی : متوسط خاک مناسب : خاک های حاصلخیز و مرطوب با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 8 سرعت  رشد : کند نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 3 - 7 سرعت رشد : کند نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 8 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : سایه یا سایه آفتاب نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 6 - 10 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : پایین مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : انواع مختلف خاک  به جز خاک رسی

0 ریال
مشاهده سریع

سرعت رشد : سریع نیاز نوری :  آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : متوسط خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

بالا