سنجد سبز (سنجد خوراکی)

USDA Zone : 3 - 7

سرعت  رشد : سریع

نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل

نیاز آبی : متوسط

مقاومت به خشکی : بالا

خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال

لیست فروشندگان

 

نام و مشخصات

نام علمی : Elaeagnus angustifolia
خانواده : Elaeagnaceae

مشخصات ظاهری

تیپ رویشی : درخت
باردهی : مثمر
وضعیت خزان : خزان کننده
قابلیت هرس :
جاذب پرندگان و حشرات : جاذب پرندگان

اطلاعات ابعادی

سرعت رشد : سریع
ارتفاع : 3.7 تا 6 متر
قطر تاج - گسترش : 3.7 تا 6 متر

نیازهای گیاه

نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل
نیاز آبی : متوسط
خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

میزان سازگاری

مقاومت به خشکی : بالا
مقاومت به شوری : بالا
min USDA Zone به سانتی گراد : 3 : از 40- تا 34.4-
Max USDA Zone به سانتی گراد : 7 : از 17.8- تا 12.2-
آفات و بیماری ها : پسیل

سایر مشخصه ها

روش تکثیر : قلمه خشبی
کاربرد در فضای سبز : تک درخت در پارکها، کاشت در پارک های جنگلی

بالا