توت سفید

USDA Zone : 4 - 8

سرعت  رشد : متوسط تا سریع

نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل

نیاز آبی : متوسط

مقاومت به خشکی : دارد

خاک مناسب : خاک های حاصلخیز با زهکش خوب

0 ریال

لیست فروشندگان

 

نام و مشخصات

نام علمی : Morus alba
خانواده : Moraceae

مشخصات ظاهری

تیپ رویشی : درخت
باردهی : مثمر
وضعیت خزان : خزان کننده
معیار زیبایی : شاخساره
زمان ظهور زیبایی : بهار و تابستان
قابلیت هرس :
جاذب پرندگان و حشرات : جاذب پرندگان
قابلیت پرچین :

اطلاعات ابعادی

سرعت رشد : متوسط تا سریع
ارتفاع : 9 تا 15 متر
قطر تاج - گسترش : 9 تا 15 متر

نیازهای گیاه

نیاز نوری : سایه آفتاب یا آفتاب کامل
نیاز آبی : متوسط
خاک مناسب : خاک های حاصلخیز با زهکش خوب

میزان سازگاری

مقاومت به خشکی :
سایر مقاومت ها : آلودگی هوا
min USDA Zone به سانتی گراد : 4 : از 34.4- تا 28.9-
Max USDA Zone به سانتی گراد : 8 : از 12.2- تا 6.7-
آفات و بیماری ها : آفات مگس سفید، کنه، شپشک و بیماری های سوختگی باکتریایی، شانکر، سفیدک پودری ممکن است دیده شود.

سایر مشخصه ها

روش تکثیر : قلمه و پیوند
کاربرد در فضای سبز : به علت ریزش میوه ها بهتر است در فضای سبز شهری کاشته نشود.

بالا